אמיר עדן

כרומטין, אפיגנטיקה וסרטן

עם השלמת פרוייקט הגנום האנושי גובר העניין בתופעות של זיכרון והורשה אפיגנטיים ובחשיבות של מנגנונים אפיגנטיים בתפקוד תקין של התא ובמצבי חולי. ברמה המולקולרית, הורשה ובקרה אפיגנטית מתרחשת לרוב בעזרת שינויים בהרכב ובארגון הכרומטין ובדגם המתילציה של דנ"א.

בסוגי סרטן רבים ניתן לזהות מצבים בהם חלה השתקה של ביטוי גנים מדכאי סרטן ביחד עם שינוי בהרכב הכרומטין ובמתילציה של דנ"א גם ללא מוטציה בגן. שיבושים אלה תורמים להתמרה של תאים ולהתקדמות המחלה. במעבדה אנו מתמקדים בנסיון להבין את הבסיס המנגנוני בו מתרחשים שיבושים מסוגים שונים במצב האפיגנטי בסרטן ואת ההשלכות של אירועים אלה על תפקוד התאים.

במעבדה נעשה שימוש במערכות ניסוייות המבוססות על תאים בתרבית ועל עכברים מהונדסים גנטית המשחזרות את התופעות כפי שהן מתרחשות בסרטן באדם. גישות חישוביות וטכניות מגוונות מיושמות במחקר לאפיון כרומטין, מתילציה ושעתוק בהיקף גנומי.

chromatin banner

  

All Rights Reserved Copyright © The Hebrew University of Jerusalem Updated: 3/2016  

Contact: Amir Eden
אמיר עדן
ליצירת קשר:
  Department of Cell & Developmental Biology
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית
  Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem
המכון למדעי החיים, האוניברסיטה העברית
  Edmond J. Safra Campus, Givat Ram, Jerusalem 91904, Israel
קמפוס אדמונד י. ספרא, גבעת רם, ירושלים 91904
  Tel. office:+972-2-6584981; Lab: +972-2-6585945
טל: 02-6584981; מעבדה:02-6585945
  Fax. +972-2-6585417 Email: eden@vms.huji.ac.il
פקס: 02-6585417